Dijk 2.0

     Dit project komt voort uit de observatie dat de stad Almere steeds verder naar haar omringende dijken toe groeit. In de toekomst zal het gebruik van de dijk toenemen en  zal deze moeten meegroeien, dit voorbij haar oorspronkelijk monotone infrastructurele functie. Er dient een differentie plaats te vinden in perceptie van de dijk.  De herontwikkeling dient te zorgen voor zowel meer ruimte als voorzieningen. Dit zorgend voor meer diversiteit passend bij de groepen mensen.

 

Momenteel word het gebied buiten zijn functie als waterkering voornamelijk gebruikt voor deverschillende verkeersstromen. Joggers worden afgezet, motorrijders nemen een pauze en de bestuurders van bedrijfswagen stoppen voor een pauze. Dit zijn kleine tekens dat er hier in de toekomst meer gaat afspelen.